Tartu enne I maailmsõda

Ivo Antonovi ekspositsioon

Valitud postkaardid on perioodist 1901-1914. 20. sajandi algul oli Tartu stabiilse elurütmiga kubermangu- ja ülikoolilinn. Enamasti saksakeelset seltsielu oli 19. sajandi viimasel veerandil täiendanud venestuslaine. Kasvamas oli ka eesti haritlaskond. 1905. a. ülestõusud puudutasid Tartut vähe (tekst 10-ndal kaardil). 1914 alanud sõda muutis aga palju nii Tartus, Eestis, tsaaririigis, kui ka maailmas.